VEB integratie

EnergieID kan uw verbruiksgegevens beschikbaar via het klantenportaal van het VEB eenvoudig verwerken. Eén maal per maand een eenvoudige export en import volstaat eens de integratie actief is. Als groepsbeheerder kan u met één handeling de nieuwe gegevens verwerken van alle dossiers in uw groep.

1. Integratie activeren en meters aanmaken 

 • Ga naar de startpagina van de VEB integratie en klik op Activeren om een nieuwe integratie te configureren.
 • Surf als klant naar https://leveringen.veb.be. Log in met je klantenaccount.
 • Ga vervolgens naar ‘Verbruik en aansluitingen’ en klik 'verbruik consulteren'.
 • Klik nu op de donkergrijze balk op ‘exporteer...' en kies vervolgens 'alle' en 'overzicht aansluitingen’.
 • Je vindt de file onder 'downloads' rechtsboven. Klik hier 'download' bij de nieuwe file wanneer deze klaar is.
 • Sleep de downloadfile naar de daartoe voorziene ruimte. We verwerken onmiddellijk de lijst en de leveradressen komen beschikbaar om toe te voegen aan jouw eigen dossiers en alle dossiers waar je als groepsbeheerder schrijfrechten op hebt.
 • Kies een dossier om leverpunten aan toe te voegen.
 • Kies een leveradres uit de lijst van toegangspunten. Je ziet nu alle meters op dat adres. 
 • Kies de meters die je wenst toe te voegen.
AMR en MMR meters: We voegen de hoeveelheden op respectievelijk dag en maandniveau toe zodra ze ter beschikking komen.
YMR meters: We voegen de jaarlijkse meterstanden toe. Deze zijn echter vaak geschat en kunnen conflicteren met de opgenomen meterstanden. Voor YMR blijft maandelijkse manuele opvolging aangeraden. Deze kunnen aan dezelfde meter toegevoegd worden.

2. Meetdata importeren

 • Surf als klant naar https://leveringen.veb.be. Log in met je klantenaccount.
 • Ga vervolgens naar ‘Verbruik en aansluitingen’ en klik 'verbruik consulteren'
 • Klik op de donkergrijze balk op ‘exporteer...' maar kies nu 'alle' en 'verbruiksgegevens’
 • Kies eventueel een bepaalde periode en klik 'exporteer'.
 • Je vindt de file onder 'downloads' rechtsboven. Klik hier 'download' bij de nieuwe file wanneer deze klaar is.
 • Sleep het VEB bestand met meetdata naar de daartoe voorziene ruimte (meetgegevens uploaden). 
TIP: de eerste keer selecteert u geen periode om alle beschikbare gegevens sinds u klant van het VEB werd over te nemen. De volgende keer kan u echter via de kolom ‘Factuurdatum’ de datum selecteren waarop u het laatst de export activeerde om dubbele exports en nodeloos wachten te vermijden.