Fluvius integratie

Fluvius zorgt als netbedrijf voor de installatie van digitale gas- en elektriciteitsmeters in Vlaanderen.

Heb je al een digitale energiemeter? Dan kan je met behulp van onze nieuwe Fluvius integratie ervoor zorgen dat je EnergieID-dossier automatisch aangevuld wordt!

Deze integratie stelt je bovendien in staat om bijkomende inzichten te verwerven en alle informatie die we nodig hebben om je energieverbruik, zelfverbruik, gebruikte capaciteit of CO2-uitstoot te becijferen, rechtstreeks te verzamelen in je EnergieID-dossier. 

Deze integratie zal dagelijks volgende gegevens ophalen bij Fluvius:

 • Afname gas (met detailniveau dag en uur)
 • Afname en injectie elektriciteit (met detailniveau dag en kwartier)

EnergieID toegang geven tot je verbruikshistoriek

Zodra je de Fluvius integratie activeert voor jouw EnergieID-dossier, word je doorgestuurd naar Mijn Fluvius. Daar zal je een aanvraag tot toegang tot jouw gegevens moeten goedkeuren.

Volg hiervoor deze procedure:

 1. Login met je Fluvius-account.
 2. Start de aanvraag van verbruikshistoriek voor EnergieID.

 3. Selecteer de EAN-code van je elektriciteitsmeter en klik op Ga verder.

 4. Bevestig de aanvraag onderaan de pagina.

 5. Beschik je ook over een digitale gasmeter? Klik dan op Nog een aanvraag indienen en herhaal stap 3 en 4 voor gas. Heb je enkel een digitale elektriciteitsmeter, ga dan naar stap 6.

 6. Klik op Naar dienstverlener om terug te keren naar EnergieID en de configuratie te voltooien.

 7. Als laatste stap dien je in EnergieID nog aan te geven welke meetpunten je precies wenst toe te voegen aan je dossier. Klik voor elk meetpunt op de knop Toevoegen.

  Belangrijk

  Krijg je melding dat er geen meetpunten werden gevonden? Mogelijk ben je niet de houder van het energiecontract, en zal deze lijst van meetpunten pas beschikbaar zijn na goedkeuring van de persoon op wiens naam het energiecontract staat. Meer info hierover kan je nalezen op de helppagina van Fluvius.

Je oude Fluvius Import verbinding verwijderen

De nieuwe Fluvius integratie vervangt de oude Fluvius Import integratie, waarbij je handmatig een CSV bestand moest exporteren bij Fluvius om deze vervolgens te importeren in EnergieID.

Heb je in het verleden gebruik gemaakt van deze Fluvius Import integratie? Dan dien je alle meters in je dossier met als bron Fluvius Import (oud) te schrappen om dubbeltellingen te voorkomen.

Volg hiervoor deze procedure:

 • Klik op de naam van je oude meter.
 • Klik rechtsboven de pagina op de knop Bewerken.
 • Scroll tot onderaan de pagina en klik op Deze meter schrappen.
 • Bevestig het schrappen van de meter en bijhorende meterstanden.

Herhaal deze stappen voor zowel elektriciteit (dag, nacht, injectie dag, injectie nacht) als gas.