De Engie (Business) integratie gebruiken

EnergieID kan uw verbruiksgegevens beschikbaar via het businessportaal van ENGIE Electrabel (*) eenvoudig verwerken. Eén eenvoudige export en import per maand volstaat eens de integratie actief is. Als groepsbeheerder kan u met één handeling de nieuwe gegevens verwerken van alle dossiers in uw groep.

Van start gaan

  • Ga naar de startpagina van de Engie (business) integratie en klik op Configureer aansluitingen.
  • Sleep je ENGIE facturatiebestand naar de daartoe voorziene ruimte. Het bestand wordt automatisch opgeladen en na verwerking krijg je een lijst van gevonden meetpunten te zien.
  • Koppel vervolgens de meetpunten aan je eigen EnergieID dossier(s) of aan een dossier waar je als groepsbeheerder schrijfrechten op hebt. Zodra een meetpunt gekoppeld is, worden de geïmporteerde verbruiksgegevens voor deze meter aangevuld.

Bij een volgende import kies je Gegevens importeren en worden de verbruiksgegevens van reeds gekoppelde meetpunten automatisch aangevuld. Vinden we nieuwe meetpunten, dan kan je deze koppelen via Configureer aansluitingen. 

 

De eerste keer exporteer je best alle historische gegevens sinds je klant werd. De volgende keer kan je echter als begindatum de datum selecteren waarop je de vorige export deed. Zo vermijd je dubbele exports en nodeloos wachten bij de import.

 

Voor AMR en MMR meters worden de verbruikshoeveelheden op maandniveau aangevuld. 
Voor YMR meters worden de jaarlijkse verbruikshoeveelheden aangevuld. Deze zijn echter vaak geschat, hebben een lage resolutie en conflicteren mogelijks met manueel opgenomen meterstanden. Voor YMR blijft maandelijkse manuele opvolging daarom aangeraden. Zodra een digitale meter geïnstalleerd is, zal deze manuele opvolging overbodig zijn.

 

Je ENGIE facturatiebestand downloaden

Als klant van ENGIE ga je als volgt te werk om je verbruiksgegevens te exporteren:

  • Ga naar https://www.engie.be/nl/business/ en meld je aan in de Customer Area.
  • Ga vervolgens naar Energy Manager Business en klik rechts boven de lijst op Gegevens exporteren.
  • Kies Factuurgegevens en kies vervolgens Eenvoudige export. Je kan eventueel een bepaalde periode selecteren.
  • Klik Exporteren en volg de link naar Mijn exports. Als de file klaar is, kies je Opslaan.

  

(*) ENGIE Electrabel is een merk van Electrabel nv.